De Wijkverbindersaanpak

Met het inzetten van de Wijkverbindersaanpak ontwikkelt u als gemeente samen met de lokale coalitie een duurzame aanpak van eenzaamheid. Het doel is het vormen of versterken van een sociale infrastructuur van wijkbewoners die zelf eenzaamheid identificeren en aanpakken.

Dit gebeurt door betrokken wijkbewoners op te leiden tot ‘wijkverbinders’ die samen met andere wijkbewoners eenzame mensen identificeren, en samen met hen oplossingen voor de individuele en lokale eenzaamheidsproblematiek bedenken en organiseren.

De Wijkverbindersaanpak stimuleert zelforganisatie rondom het vraagstuk eenzaamheid door:
• betrokken inwoners voor de rol van wijkverbinder te identificeren;
• ze op te leiden tot wijkverbinder;
• ze te leren signaleren en verbinding te maken met andere betrokken inwoners, professionals en lopende initiatieven;
• wijkverbinders te ondersteunen in het opzetten en borgen van hun activiteiten in samenhang met andere betrokken inwoners, professionals.

Starten met de wijkverbindersaanpak
Om te kunnen starten met de wijkverbindersaanpak is een opstartfase noodzakelijk. In de opstartfase leert u zelf de methode kennen en bekijkt u samen met uw professionals en/of andere belanghebbenden welke randvoorwaarden locaal moeten worden ingevuld om succesvol met wijkverbinders te werken. Dit gebeurt middels een intakegesprek en twee werksessies.

Uitleg onderdelen opstartfase
Intake gesprek 
Doel:
Bespreken het waarom, wat en hoe van de wijkverbindersaanpak.
Resultaat:
Besluit als gemeente om te starten met de wijkverbindersaanpak en bepalen wie er vanaf de start betrokken dienen te worden.

Werksessie I: ‘Werken met wijkverbinders’ (1 dagdeel)
Doel:
U leert de methode kennen en bekijkt samen met uw professionals en/of andere belanghebbenden welke randvoorwaarden locaal moeten worden ingevuld om succesvol met wijkverbinders te werken.
Resultaat:
U beschikt over een gezamenlijk vastgesteld document m.b.t. benodigde randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak.

Werksessie II: ‘Werkplan wijkverbindersaanpak’ (2 dagdelen)
Doel:
U maakt samen met uw coalitiegenoten en andere belanghebbenden een direct uitvoerbaar werkplan.
Resultaat:
U beschikt over een overzichtelijk werkplan met daarin de stappen en acties die nodig zijn voor de invoering van de wijkverbindersaanpak.

Na deze opstartfase stelt u een vervolg implementatietraject op waarin de begeleiding van de betrokkenen en de opleiding en intervisie van wijkverbinders en/of andere betrokkenen wordt geregeld. De doorlooptijd van de opstartfase is ca. 2-3 maanden.

Kosten opstartfase
De kosten voor de opstartfase worden voor de eerste vijf gemeenten gefinancierd vanuit het programma ‘Een tegen eenzaamheid’.

Aanmelden opstartfase Wijkverbindersaanpak
Wilt u zich aanmelden voor de opstartfase of wilt u meer weten over deze aanpak neem dan contact met ons op via info@samenlukthetzelf.nl of 06 -  29 45 76 20.