academie

Waarom een academie?

De methodiek draait om actieve participatie van inwoners in een verbindende woon- en leefomgeving. Vaak willen inwoners wel een rol spelen in hun omgeving maar ontbreekt het hen aan kennis, contacten en middelen. Daarom leiden wij inwoners op tot wijkverbinder.

kennismakingsworkshop

Wat doet de academie?

De academie leidt inwoners op tot wijkverbinders. Na afronding van het scholingsprogramma werken wijkverbinders als opgeleide inwoners in een groep samen binnen een afgesproken gebied, locatie of wijk.

scholing inwoners

Wat kan ik als wijkverbinder?

Een wijkverbinder leert om met inwoners vraagstukken te verkennen en onderzoeken. Hoe u samen met de inwoners duurzaam kan bouwen aan een plezierige, veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving. Een wijkverbinder wordt getraind om andere inwoners actief te betrekken bij vraagstukken. Een wijkverbinder oefent en krijgt instrumenten aangereikt om binnen de eigen woon- en leefomgeving goed te kunnen luisteren en te onderzoeken. Een wijkverbinder leert om bestaande initiatieven aan het vraagstuk te verbinden en waar nodig passend te maken aan de wensen en behoeften van de inwoners.

Met de aanpak draagt een wijkverbinder het gedachtegoed van Samen Lukt Het Zelf herkenbaar met inwoners uit. Hiermee verankert een wijkverbinder de aanpak zodat inwoners volgende vraagstukken ook weer gezamenlijk gaan verkennen en oplossen.

Wat brengt de academie mij als professional?

De training richt zich op het verder ontwikkelen van vaardigheden gericht op het vervullen van een brugfunctie; het verbinden met inwoners, het versterken van het contact en het doorontwikkelen van bestaand aanbod in lijn met wensen en behoeften van inwoners.

Door te werken met de aanpak leert de professional actief inwonerschap te integreren in haar professioneel handelen. Zo verankert de professional het gedachtegoed Samen Lukt Het Zelf in haar dagelijkse werk.

scholing professionals

geïnteresseerd?

Laat via onderstaand formulier uw gegevens en eventueel uw opmerking of vraag aan ons achter. Wij nemen snel contact met u op.

Versturen