scholing inwoners

informatiebijeenkomst

Informatieve bijeenkomst voor betrokken inwoners (2 uur)

Voor betrokken inwoners die geïnteresseerd zijn om zich in te zetten als wijkverbinder. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de aanpak, de inhoud van het basisprogramma en onze selectieprocedure. Na deze bijeenkomst weet u als geïnteresseerde inwoner of de rol van wijkverbinder u past.

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van de gratis 2 uur durende informatiebijeenkomst of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Basisprogramma “Van inwoner tot wijkverbinder”

Trainingsprogramma voor betrokken inwoners (6 dagdelen)

Dit programma richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden van betrokken inwoners die andere inwoners actief willen betrekken om te bouwen aan een plezierige, veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving.

opbouw basisprogramma

dagdeel 1:
Kennismaking

Na een onderlinge kennismaking en toelichting op het programma wordt de aanpak uitgelegd. Per training worden 8 tot 16 deelnemers opgeleid tot wijkverbinder.

dagdeel 2: 
Contactvaardigheid

Tijdens dit dagdeel staat de ontwikkeling van de individuele wijkverbinder centraal. We trainen verschillende gesprekstechnieken zoals contacten leggen en onderhouden, actief luisteren, assertiviteit en het geven van feedback.

dagdeel 3:
Samenredzaamheid in de praktijk

Deelnemers leren kansen te zien, te onderzoeken en te benutten die gericht zijn op het  gezamenlijk bouwen aan een plezierige, veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving. 

dagdeel 4:
Groepsvorming

Tijdens dit dagdeel staat de ontwikkeling van groepen van centraal. We trainen in verschillende team- en samenwerkingstechnieken. Deelnemers leren in gesprek te gaan en samen te werken met inwoners gericht op het gezamenlijk bouwen aan een plezierige, veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving. 

dagdeel 5:
Gebruik en ontwikkeling Kennisplatform

Deelnemers leren reeds bestaande instrumenten te gebruiken, zelf instrumenten te ontwikkelen en deelnemers worden gestimuleerd om actief kennis en ervaringen uit te wisselen. Het kennisplatform biedt wijkverbinders begeleiding en ondersteuning met tal van instrumenten bijv. E-learning, webinars, themagerichte workshop programma’s en het delen van ervaringen van andere locaties.

dagdeel 6:
Reflectie

Tijdens dit dagdeel vindt voor de eerste maal een gezamenlijke reflectie plaats op opgedane praktijkervaring. Tevens is dit een eerste intervisie moment. Praktijkervaringen van de deelnemers worden besproken. Ook worden eigen leer- en ontwikkelpunten besproken en met elkaar gedeeld.

na het basisprogramma...

• Zijn de deelnemers gemotiveerd en toegerust om de rol van wijkverbinder op te pakken.
• Ontvangen de deelnemers het diploma. 
• Worden de wijkverbinders per locatie/werkgebied geregistreerd en gecertificeerd.

Om deze certificering te behouden dient het jaarlijkse nascholingsprogramma gevolgd te worden.

geïnteresseerd?

Laat via onderstaand formulier uw gegevens en eventueel uw opmerking of vraag aan ons achter. Wij nemen snel contact met u op.

Versturen