scholing professionals

Scholingsprogramma....

Programma voor professionals (3 dagdelen + intervisie)

Voor de professional die de juiste vaardigheden in huis wil hebben om samen met de tot wijkverbinder opgeleide inwoners op basis van wensen en behoeften van inwoners het juiste aanbod te ontwikkelen.

opbouw scholingsprogramma

dagdeel 1:
Kennismaking methodiek

Na een onderlinge kennismaking wordt de achterliggende visie van de aanpak met elkaar besproken. Daarna wordt de aanpak uitgelegd.

dagdeel 2: 
Inleven

Tijdens dit dagdeel oefenen we aan de hand van casussen met het verplaatsen en inleven in de behoeften en wensen van inwoners.

dagdeel 3: Verbindingsvaardigheid

Tijdens dit dagdeel staat de ontwikkeling van de brugfunctie van de professional centraal. We trainen in verschillende verbindende en communicatieve technieken.

dagdeel 4:
Reflectie

Gezamenlijk bespreken en uitwisselen van samenwerkingsvraagstukken vanuit de praktijk en het onderling verrijken van elkaar met succesvolle en minder succesvolle ervaringen in intervisie vorm. Tevens worden de eigen leer- en ontwikkelpunten met elkaar besproken.

geïnteresseerd?

Laat via onderstaand formulier uw gegevens en eventueel uw opmerking of vraag aan ons achter. Wij nemen snel contact met u op.

Versturen