Samen Lukt Het Zelf

Samen Lukt Het Zelf helpt inwoners en wijken, én helpt gemeenten, woningbouwcorporaties en andere instellingen. Door wijkverbinders op te leiden en de locale initiatieven te begeleiden. Zij helpen inwoners de uitdagingen van een wijk zelf en samen aan te pakken. En door woningbouwcorporaties en gemeenten te begeleiden bij een participatieve manier van denken en werken. Want een plezierige, veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving maken inwoners zelf … én samen, door zelf-organisatie.

Samen Lukt Het Zelf is gespecialiseerd in community building en het stimuleren van zelforganisatie. Visie en werkwijzen zijn geïnspireerd door praktijkervaring en onderzoek.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met
Xandra van Praag: Xandra.van.praag@samenlukthetzelf.nl

Stel een vraag

Versturen