We weten een ding zeker!

Wie het probleem heeft, kent de oplossing én.......... heeft het diepste belang bij die oplossing, maar...... heeft soms wat hulp en een netwerk nodig.

Dat geldt voor inwoners in buurten wijken en flats met sociale problematiek. Dat geldt voor ouderen die zelf hun boontjes willen of moeten doppen. Dat geldt eigenlijk voor ieder mens, ook voor mantelzorgers, jeugd, patiënten en cliënten van instellingen.

Toch nemen buurt- en wijkbewoners en cliënten niet automatisch structureel verantwoordelijkheid voor die oplossingen. Er zijn belemmeringen: in henzelf (‘de ander is verantwoordelijk’) , in hun wijk (‘niemand neemt hier het voortouw’), in de regels (ze belemmeren eigen initiatief en stimuleren meer eenmalige acties), in de dynamiek (recht van de sterkste bij burgerparticipatie).

Wat moet er gebeuren om zelforganisatie op gang te krijgen? En weten we wel echt wat de problemen zijn die inwoners bezig houden? Vraag het ze gewoon! En doe het samen! Samen Lukt Het Zelf daagt gemeenten, maatschappelijke organisaties en professionals uit: Kies radicaal voor het perspectief van inwoners en cliënten en stop met vergaderen over sociaal beleid, gezondheid en de problemen in wijk en buurt.

Niet door voor hen te denken, noch door nog meer beleid te maken. Maar ook niet door kritiekloos uit te voeren wat de inwoner of cliënt vraagt van instellingen. Hoe dan wel? Door inwoners aan hun stuur te helpen. Door zelforganisatie op gang te brengen. Door het zelfoplossend vermogen van inwoner te steunen. Door hen te helpen het zelf te doen. Kortom Samen Lukt Het Zelf!

Samen Lukt Het Zelf helpt gemeenten, woningbouwcorporaties en andere instellingen deze omslag te maken door direct met inwoners aan de slag te gaan.

Samen Lukt Het Zelf kent vier soorten diensten die, afhankelijk van het vraagstuk, in samenhang kunnen worden ingezet:

Zintuigelijk onderzoek
Door concreet aan de slag te gaan met inwoners wordt op een zintuigelijke manier aan het licht gebracht en collectief gemaakt welke problemen inwoners zelf ervaren, waar de sleutels voor oplossingen liggen, en hoe krachtige, zelf oplossende netwerken kunnen worden gevormd. Geen ingewikkelde dataverzameling maar leren door de buurt ‘te proeven’ en kleine successen te ervaren. Een probleem is opgelost als de inwoners ervaren dat het is opgelost en als zij zelf aan die oplossing hebben gewerkt.

Samen lukt het zelf academie
a. Voor inwoners Het opleiden en begeleiden van vrijwillige buurtbewoners tot buurtaanjagers en - verbinders: zij zijn de spil in het aanboren van de energie en het oplossend vermogen in de wijk, buurt of flat. Zonder aanjagers geen netwerkvorming. En opgeleide buurtvrijwiliger wordt gecertificeerd en kan rekenen op blijvende begeleiding en kennisoverdracht.

b) Voor professionals Het opleiden en begeleiden van medewerkers van bv. woning coöperaties, gemeenten, wijkteams en andere professionals in het stimuleren van zelforganisatie in buurten en wijken.

c) Voor bestuurders en toezichthouders Aandacht voor het vergroten van het innovatievermogen van organisaties. Het verkrijgen van inzichten door ruimte te creëren om vanuit inwoners, bewoners, cliënten, patiënten te gaan organiseren.

Activerende maatwerk begeleiding
Het op maat ontwerpen en begeleiden van groepen bewoners met werkvormen die energie en eigen kracht losmaken. Community building Kennisdeling en uitwisselen van ervaringen op buurt- en wijkniveau. Samen lukt het zelf! ondersteunt de wijk door actieve communities te ontwikkelen waar de eigen wijsheid van de wijk of groep wordt gedeeld, oplossingen voor wijkvraagstukken worden gedeeld, en helpt bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling organiseren.

Meer weten?

Ben jij iemand die graag initiatief neemt om samen met anderen concrete verbeteringen te realiseren in jouw wijk of complex?

Bericht ons!

Versturen