Samen Lukt Het Zelf:
nieuw platform voor wijksamenwerking

Er wordt veel gepraat over wijken en hun inwoners. Maar ondanks alle goede bedoelingen, wordt er nog weinig echt gepraat mèt inwoners. Samen Lukt Het Zelf wil daar verandering in brengen.

De gedachte achter Samen Lukt Het Zelf is dat mensen zelf hun vraagstukken willen en kunnen oplossen maar dat ze dat het beste kunnen, samen met anderen. Met andere wijkbewoners, maar ook door een steuntje in de rug te krijgen. Van Samen Lukt Het Zelf, van de gemeente, van de woningbouwvereniging. Want een leuke gezonde wijk bouwen doe je zelf als inwoners, maar een beetje praktische steun maakt het gemakkelijker. Want samenhang en verbondenheid in de wijk komt niet vanzelf, het is een vliegwiel dat op gang gebracht moet worden.

Eerste initiatieven
De eerste initiatieven van Samen Lukt Het Zelf zijn gestart, in Blokker (gemeente Hoorn), Noord-Holland en in Haren, Groningen. In beide gemeenten wil een woningcooperatie samen met de inwoners een bestaande locatie  in de wijk  een nieuwe functie geven die voor de hele wijk betekenis heeft. En dat kun je alleen maar doen als de wijkbewoners meedenken en de behoeften van wijkbewoners en de ideeën van de woningcooperatie bij elkaar kunnen worden gebracht. Samen Lukt Het Zelf leidt daarom wijkverbinders op die de wijkbewoners helpen om samen te werken met de woningcooperatie om een plek van betekenis te maken voor de hele wijk.

Wie zijn de initiatiefnemers van Samen lukt het zelf?
Xandra van Praag en Michel de Ridder zijn Samen Lukt Het Zelf begonnen in 2017. Het is een spin off van Samen met Els, een methodiek die erop is gericht om oudere inwoners te betrekken bij de wijk en bij hun zorg. Xandra van Praag: “Al gauw bleek dat niet alleen ouderen eigen regie moeten en willen voeren, en dat niet alleen ouderen zelfredzaam willen en moeten zijn. Dat geldt natuurlijk voor elke inwoner.”

Michel de Ridder vult aan: “Iedereen wil invloed hebben op zijn eigen woonomgeving. En er zit buurtkracht in elke wijk. Maar we merkten als snel dat gemeenten, woningbouwverenigingen en zorginstellingen, wel regie willen geven aan inwoners, maar dat het ingewikkeld is. Hoe betrek je iedereen? Hoe voorkom je dat alleen assertieve mensen bepalen wat er gebeurt in een wijk? Maar wij willen vooral dat inwoners het zelf gaan oppakken en samen werken aan het versterken van hun eigen woon- en leefomgeving ondersteund door onze opleiding en begeleiding.” 

Opleiding tot wijkverbinder
In 2017 starten de eerste formeel opgeleide wijkverbinders hun werk in de wijk. Ze krijgen een praktische opleiding tot wijkverbinder en ontvangen ondersteuning van hun mede wijkverbinders en professionele begeleiding van Samen Lukt Het Zelf. Meer informatie? Neem contact op met Xandra van Praag.

Wijkverbinder?

Ben jij iemand die graag initiatief neemt om samen met anderen concrete verbeteringen te realiseren in jouw wijk of complex?

Schrijf je nu in

Versturen